Zespół spichrzy

Pierwszy murowany spichlerz powstał w 1341 roku i wraz z pozostałymi stanowił, podobnie jak dziś, zwarty ciąg. Te monumentalne budynki spełniały wówczas funkcję magazynów zbożowych oraz obronną, zaś po przekształceniu w XIX i XX w. kilku z nich – również mieszkalną. Większość spichrzy pochodzi z XVI-XVIII w. Od strony Wisły budynki są wielokondygnacyjne, podparte wysokimi szkarpami, od strony miasta (ul. Spichrzowej) przeważnie dwukondygnacyjne. Wewnątrz spichrzy doskonale zachowane są konstrukcje drewniane i stropy belkowe. Warto zwrócić uwagę na kule armatnie wmurowane w elewacje zewnętrzne.

1
2
3

Hotel City Mirosława Waszniewska     |     ul. Toruńska 28/30     |     86-300 Grudziądz     |     tel. +48 56 46 260 37     |     Wdrożenie: Studio113.pl